תקנון אתר

הגדרות

המונחים המוגדרים באתר, להלן משמעותם:
החברה- אל בי יבוא ושיווק טקסטיל בע”מ, ח.פ-511157638 מרחוב אילת 18 ת”א.

המותג- תמרה, תמרה ישראל, TAMARA כפי שרשום ומופיע ברשם סימני המסחר.

האתר- אתר האינטרנט ע”ש המותג שכתובתו הינה- www.tamaraisrael.co.il

המוצרים- הינם המוצרים, הדגמים והעיצובים המוצגים למכירה באתר.

משתמש/ת – הינו כל אדם שמשיקול דעתו הבלעדי החליט לעשות שימוש בשירותים או בתכנים המוצגים באתר ,לרבות ביצוע רכישה באתר וזאת לאחר שקרא והבין את מדיניות החברה על כלל סעיפיה

יום עסקים- כהגדרתו ימי א-ה (ראשון עד חמישי) לא כולל יום ביצוע ההזמנה, שישי, שבת, ימי חג וערבי חג, יום שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

שירות הלקוחות- המחלקה שמטפלת בפניות המשתמשת, כל שאלה, הבהרה או בירור- ניתן לפנות לוואטסאפ של טל’ 050-8522055 (המענה בוואטסאפ בלבד אין מענה טלפוני).

כללי

1. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחיות בלבד ושימוש זה כולל גם פניה בלשון זכר
2. תמרה הינו מותג המנוהל ע”י אל בי יבוא ושיווק טקסטיל בע”מ (להלן החברה) אשר מפעילה אתר אינטרנט לרכישת מוצרים שונים ומגוונים ,לרבות מוצרי אופנה לכלל לקוחותיה.
3. החברה מאשרת ללקוחותיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה , התקנון הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגישה לאתר והוא מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשת .השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון ובמידה וישנה אי הסכמה לתקנון או לחלק מסעיפיו , הינך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות רכישות, הרשמה והצטרפות למועדון הלקוחות של האתר.
4. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף ככל שיהיה ויגרם למשתמשת כתוצאה משימוש או רכישה דרך האתר ,שלא על פי תקנון זה.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ואו לעדכן את התקנון באופן סביר ובמידת הצורך וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל מכל מקור אחר שהוא, יגברו הוראות תקנון זה.
7. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע”מ(מס ערך מוסף) אך אינם כוללים דמי משלוח.
8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
9. החברה רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר ניסתה או ביצעה פעולה כלשהי בניגוד לכל דין או לתקנון זה ,פעולה שיש בה בכדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ואו במוניטין של החברה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
10. החברה עושה ותעשה ככל יכולתה לוודא ולדאוג שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
11. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאים של כל הדגמים שתמונותיהם מוצגות באתר, יובהר שלעיתים יתכן מצב שלקוחה ביצעה רכישה אך מסיבה טכנית ואו באג במערכת המוצר איננו זמין במלאי ,במצב כזה תהיה הזכות לחברה לבטל את העסקה ולזכות כספית את הלקוחה על המוצר החסר כפי ששילמה ואו להציע חלופה אחרת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתמשת לא תהינה שום תלונה ואו טענה כלפי החברה או מי מעובדיה בהקשר זה.
12. תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו , לרבות תוקפם או פרשנותם של הוראות התקנון ,יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב והמרכז.
13. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים של המוצרים המוצגים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
14. המחירים יכולים להשתנות מעת לעת כולל מבצעים ומחירי משלוח וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה , יובהר שהמחיר שמחייב את החברה כלפי לקוחותיה הינו המחיר המתקבל בעת השלמת הרכישה ואישור הרכישה דרך החשבונית שמעוברת באופן אוטומטי בסיום רכישה למייל שעודכן בעת הרישום . יתכנו מצבים בהם לקוחה תשמור מוצרים בעגלת הקניות שלה וברגע שתחליט לבצע רכישה ,יתכנו פערים במחירים עקב שינוי מחיר ואו סיום מבצע וכדומה . למען הסר ספק , החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת או קשורה לפערי המחירים כאמור.
15. החברה רשאית לפרסם מבצעים ,הנחות ,הטבות וזאת בתנאים נקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ולחברה הזכות להפסיק ואו לשנות את ההטבה באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
16. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
17. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים
18. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוחה ו/או משתמשת באתר ו/או לצד שלישי אחר.
19. המזמינה תהיה אחראית באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר.
20. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
21. בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה או באמצעות מסרון (SMS).

הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

22. בטרם רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום (להלן: “טופס ההזמנה”). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר).
23. החברה לא תעשה בפרטי המשתמשת כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
24. הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס דינרס ו/או אמצעים נוספים שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת, והכל בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה וחשבונה לא יחוייב בגין העסקה. לאחר מכן היא תוחזר אל דף התשלום ותתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי.
25. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמשת בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
26. במקרה והודעת אימות ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוחה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוחה תפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.
27. לבחירת הלקוחה אם לבצע הזמנה באתר לאחר הרשמה לאתר או ללא הרשמה לאתר.
28. בעת ההרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים ולפרסומים רשמיים של האתר, לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור ואיננה מעוניינת לקבל עדכונים, פרסומים, מבצעים , יכולה להסיר את עצמה ללא קושי ובלחיצת כפתור וזאת דרך הלינק שמופיע בתחתית הדיוור. ברגע שהלקוחה אישרה קבלת חומרים פרסומיים אשר נשלחים מעת לעת וכל זאת במסגרת מועדון הלקוחות הרחב של החברה, על הלקוחה האפשרות והאחראיות לפעול להסרתה מקבוצת הדיוור, החברה מבחינתה מאפשרת באופן קל ונוח לבצע הסרה לכל לקוחה אשר מעוניינת בכך.
29. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
30. השלמת הליך המכירה מותנה בקבלת הודעה על אישור ואימות ההזמנה אשר תשלח לדואר האלקטרוני ו/או במסרון למספר מכשיר הנייד שניתן על ידי המזמינה בהליך ההרשמה ו/או במהלך ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה”) רק קבלת אישור ההזמנה בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוחה הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, אפשרויות ביטול העסקה הקבועים בחוק, פרטי הלקוחה ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה.
31. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת ללא קושי.
32. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות ההזמנה, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, עדכונים לגבי סטטוס משלוח, חשבוניות, זיכויים, קריאות שירות וכיו”ב עדכונים שאינם שיווקיים במהותם אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
33. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמשת בכרטיס אשראי אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמשת עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמשת תישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמשת בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור
34. כל משתמשת תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם החברה מבצעת. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמשת יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של המשתמשת להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוחה לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהמשתמשת תוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.
35. הנחיות ותנאים להחזרות, החלפות פריטים, זיכויים כספיים וקרדיט באתר:
1. יש לוודא שלא עברו 14 ימים מיום קבלת החבילה
2. שלא נעשה כל שימוש בפריט ושלא נפל בו שום פגם או נזק
3. התוויות והאזיקון שהגיעו עם הפריט חייבים להיות על הפריט בשלמותם

4. תוקף זיכוי לאתר (קרדיט) הינו 18 חודשים מיום שליחת קוד הקופון של הזיכוי במייל. 

36. ביטולי עסקה, זיכויים כספים וזיכוי קרדיט באתר יינתנו בתנאים הבאים:
1. החזר כספי יינתן בתנאי לביצוע מסירת דואר רשום לכתובתנו, כפי שמופיע על גבי מדבקת דואר ישראל שמצורפת לחבילה שמגיעה לבית הלקוחה ולא יאוחר מ- 2 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה (בכפוף לרישום חברת המשלוחים)
2. הלקוחה מחויבת לעדכן את החברה בפרטי החבילה שנשלחה בדואר לוואטסאפ של שירות הלקוחות עד 2 ימי עסקים מיום קבלת המשלוח (ללא עדכון בוואטסאפ על החזרת חבילה בדואר תוך 2 ימי עסקים- לא יינתן החזר כספי)
3. החזר כספי יינתן עבור עסקאות מעל 50 שח
4. החזר כספי יינתן בקיזוז עלות דמי ביטול עסקה בסך 5% ובקיזוז דמי המשלוח בסך 25 ש”ח (באם לא שולמו דמי משלוח בגין הזמנה של מעל 500 ש”ח, ועלות המוצרים שהוחזרו הותירו את ההזמנה בגובה של פחות מ- 500 ש”ח, יקוזזו דמי משלוח בסך 25 ש”ח מגובה ההחזר הכספי).
5. הזיכוי הכספי יועבר עד 14 יום ממועד החזרת הפריט ,לאותו אמצעי התשלום שממנו בוצעה ההזמנה ובאותם תנאי החיוב של העסקה המקורית (עסקה בתשלומים ,קרדיט ,תשלום אחד…)
6. שימוש בכרטיס דיירקט ניתן לרכישה בלבד ,אין אפשרות לזכות כרטיסי דיירקט ,במקרה כזה על הלקוחה להמציא כרטיס אחר לזיכוי ,הכרטיס הנוסף חייב להיות על אותו השם של בעל הכרטיס המקורי בו בוצעה העסקה ואו לקבל זיכוי קרדיט לרכישה באתר לחילופין.
7. לא יינתן החזר כספי להחזרת פריטים מעסקה שהתקבלה באמצעות שימוש בקרדיט באתר או בקוד קופון ,עבור החזרה כזו ייתקבל זיכוי קרדיט לרכישה נוספת באתר. יובהר כי ביצוע החזר כספי מבטל אוטומטית את הנקודות שנצברו בעת ההזמנה. 
8. מוצרים ממחלקת ה- SALE ואו מוצרים במבצע ניתן להחליף עד 7 ימים מיום קבלתם
9. עבור החזרה של פריטים מהזמנה שבוצעה באמצעות gift card, יינתן זיכוי באמצעות קרדיט באתר בלבד ולא באמצעות זיכוי כספי

10. האתר מציע מעת לעת מבצעים הכוללים משלוח חינם מעל סכום מסוים, ברגע שלקוחה מבצעת החזרת פריטים ומעוניינת בהחזר כספי, יבוצע חישוב מחדש להזמנה המקורית ובמידה ולאחר החזרת הפריטים סכום העסקה לא יעמוד בגובה התנאי להטבה עבור משלוח חינם, הלקוחה תזוכה בקיזוז עלות משלוח כפי שמופיע באתר .
11. האתר מציע מעת לעת מגוון רחב של מבצעים והטבות )מבצעים כמותיים, הנחות בקניה מעל סכום מסוים וכן הלאה (במידה ולקוחה רכשה במסגרת מבצע ונהנתה מההטבה המוצעת דרך האתר וברצונה להחזיר פריטים ולקבל זיכוי כספי, לחברה הזכות לבטל את ההטבה על הפריטים שנשארו אצל הלקוחה וכל זאת בחישוב חדש של ההזמנה המקורית, בקיזוז המוצרים שהוחזרו ובמידה ולאחר החישוב יתברר שההזמנה לא עומדת בתנאי המבצע, המוצרים שנשארו אצל הלקוחה יחויבו בסכום המלא והמקורי שלהם וההחזר הכספי יינתן באופן יחסי ובהתאם לחישוב החדש של ההזמנה. במידה והלקוחה תהיה מעוניינת בקוד קופון, ההטבה תישאר בהינה.
12. גיפט קארד הינו זיכוי כספי שרוכשים דרך האתר וניתן להשתמש בו בהזמנות באתר. רכישת גיפט קארד איננה יכולה להשתלב כפריט במסגרת ההנחות והמבצעים אשר מוצעים באתר מעת לעת הנחות כמותיות, הנחות מעל סכום ….. ניתן להשתמש בגיפט קארד כאמצעי תשלום בכל זמן נתון וללא קשר למבצע כזה או אחר.
13. לקוחה שמבצעת הזמנה באיסוף עצמי תוכל להגיע לאסוף את ההזמנה ברגע שתקבל מייל “ההזמנה הושלמה”. ברגע שהחברה שלחה מייל עם כותרת ההזמנה הושלמה, לא יינתן החזר כספי עבור פריטים מההזמנה ואו ביטול עסקה לאחר 48 שעות ממועד שליחת המייל ולא תינתן האפשרות להחזיר ואו להחליף ואו לקבל קוד קופון עבור הזמנה זו לאחר 14 ימים ממועד שליחת המייל. ברגע שהחברה מעדכנת במייל שההזמנה הושלמה והחבילה מחכה בנקודת האיסוף, באחריות הלקוחה לעמוד בתנאי הזמן המוגדרים בתקנון זה בכל הקשור להחזרות, החלפות, זיכויים כספיים וקוד קופון באתר.
14. במבצע המתייחס ל1+1 או למבצע של פריט שני בהנחה, החזר כספי יינתן בתנאים הבאים:

    1-העסקה צריכה לעמוד בתנאים ובמדיניות האתר בכל הקשור לזמנים המוגדרים להחזר כספי.

    2-הלקוחה צריכה להחזיר את שני הפריטים שהשתתפו במבצע ובכך תוכל לקבל זיכוי כספי מלא עבורם, כפי ששילמה.

החלפת פריט במסגרת המבצע, תינתן האפשרות להחליף פריט בגובה הסכום המצוין עבור אותו הפריט  ובאותה קבוצת מוצרים שהשתתפו במבצע בלבד. לא יינתן קוד קופון לשימוש בלתי מוגבל באתר, קוד קופון יוגבל בזמן ורק למוצרים המשתתפים באותו המבצע.

 *פריט שנרכש בהנחה של 60% ומעלה- לא ניתן להחזיר/להחליף
* פריטים שנרכשו במסגרת מבצע 5 פריטים ב- 99 ש”ח- לא ניתן להחזיר/להחליף

במקרה של החזרת חבילה בדואר- עלייך לוודא שקיבלת מסניף הדואר את מס’ המעקב של החבילה ששלחת (אסמכתא על כך שהחבילה נשלחה ועל התאריך בו נשלחה/נמסרה אצלנו). החזר כספי יינתן רק בכפוף להצגת האסמכתא על ידך- מס’ המעקב שקיבלת מסניף הדואר. שלחי אותו ישירות למייל שירות הלקוחות שלנו info@tamaraisrael.co.il או לוואטסאפ של שירות הלקוחות ובו ציון בקשה להחזר כספי. החברה לא אחראית על חבילות שאבדו בדואר ואין עבורן אסמכתא או אישור על המשלוח שלהן בדואר. 

37. רק הלקוחה המזמינה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן “החוק”) ולאמור לעיל ולהלן.
38. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
39. ביטול ההזמנה לפני אריזת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוחה את הסכומים ששילמה בגין העסקה.
40. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למזמינה בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”) תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמינה בגין המוצר הפגום. הלקוחה תודיע על כך לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.
41. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות.
42. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
43. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי – תזוכה הלקוחה באופן אוטומטי, ויישלח אליה מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל.
44. במידה והלקוחה ביצעה הזמנה באתר באמצעות גיפט-קארד ובחרה להחזיר את הפריטים, הזיכוי יינתן באמצעות קרדיט בלבד ולא באמצעות זיכוי כספי.
45. ניתן להחזיר פריט בסייל עד 7 ימי עסקים מיום רכישתו. באשר לפריטים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל וברצונך לקבל עבורם קרדיט לקנייה עתידית באתר- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם וכפי שמופיע בחשבונית העסקה.
46. ביטול עסקה על ידי החברה ו/או האתר
47. לחברה הזכות הבלעדית לבטל כל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה ו/או למנוע ממשתמשת מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימתה וזאת לפי שיקול דעתה וסיבותיה הבלעדיות וללא צורך בהודעה מראש.
48. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
49. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
50. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
51. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר
52. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
53. מבצעים והטבות- החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשות האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
54. אספקה ומשלוחים- החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוחה בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 17.00.
55. אמצעי שילוח
שליח עד הבית (2-6 ימי עסקים, ייתכנו עיכובים תלויי מצב ביטחוני/חירום לאומי וכיו”ב, בעלות של 25 שח)
בעת ביצוע ההזמנה יש לעדכן כתובת מדויקת: רחוב, בניין, מס’ דירה וכמו כן טלפון זמין. מומלץ להוסיף בהערות הכוונה נוספת במידה ויש צורך- דירות קרקע ,מס’ הבניינים באותה הכתובת וכל הכוונה שהיא על מנת להקל על השליח בעת המסירה. ניתן לציין בהערות טלפונים נוספים ובקשות ליצירת קשר לפני ההגעה ותיאום עם השליח.
נציין שחברת המשלוחים מגיעה רק לכתובת המצוינת בגוף ההזמנה.
מומלץ להיות זמינים בטלפונים המצוינים בהזמנה, על מנת למנוע החזרת המשלוח למחסן חברת המשלוחים, ובכך למנוע חיובים נוספים של משלוח.
בזמן שהשליח בדרך אליך, תקבלי הודעת SMS או טלפון לתיאום הגעה.
שעות אספקת המשלוחים במהלך היום הינם 8.00-20.00 ולכן רצוי לעדכן כתובת אספקה שבה את נמצאת רוב הזמן בטווח השעות הללו (כתובת מקום העבודה למשל).
נציין שבתקופת הקורונה ולאור הנחיות והגבלות משרד הבריאות בצמצום והימנעות במפגשים בין אנשים, השליח יניח את המשלוח בפתח ביתך בלבד, בקשות מיוחדות להשאיר את המשלוח בארון החשמל, שכנים וכל אופן אחר אינן מומלצות והינן באחריות הלקוחה בלבד.
56. זמני אספקה עלולים להתארך מעבר למצוין באתר, למשלוחים המיועדים לישובים מעבר לקו הירוק, רמת הגולן והערבה
57. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
58. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוחה הודעת אימות.
59. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
60. דמי משלוח – כל רכישה של מוצרים מהאתר כרוכה בתשלום דמי משלוח, כמפורט באתר. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת.
61. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת, ידוע כי מידע שלקוחה בוחרת לפרסם באתר כגון, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו’ אינו בגדר מידע פרטי.
החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת קארד קום חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. קארד קום עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי.
המידע שהחברה קולטת אודות לקוחותיה בעת שימוש באתר נועד לסייע בשיפור מתן השירותים המוענקים באופן אישי למשתמשות האתר, החברה משקיעה מאמצים רבים בכדי לשפר את חוויית השימוש באתר. להלן דוגמאות למידע שנקלט על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים:
טלפון נייד: כאשר נעשה שימוש באתר, נקלט מידע על מיקום מכשיר הנייד של המשתמש, לרבות המזהה הייחודי של הטלפון החכם. החברה יכולה להשתמש במידע זה כדי לספק למשתמשי היישום שירותים מבוססי-מיקום, כגון פרסומות, תוצאות חיפוש ותוכן מותאם אישית. מרבית הטלפונים החכמים מאפשרים לכל משתמשת לבטל את השימוש בשירותי מיקום באופן עצמאי.
מידע אוטומטי: החברה קולטת ושומרת סוגים שונים של מידע במהלך ההתקשרות עמה על ידי המשתמשות. כמו אתרי אינטרנט רבים, החברה עושה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך אסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע. החברה קולטת את המידע באופן אוטומטי כאשר המשתמשת עושה שימוש באתר, או בעת הקלקה של המשתמשת על מודעות פרסום ותוכן אשר מוגשים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים אחרים ברחבי האינטרנט.
פרטים אישים: החברה קולטת מידע הנמסר על ידי המשתמשות ביודעין, לרבות בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע עסקה. מידע זה נועד לצורך מתן השירותים וזיהוי המשתמשת באופן אישי, כגון: שם, כתובת, דוא”ל, מידע לגבי מוצרים שהוזמנו באתר, פרטים אודות אמצעי תשלום וכדומה. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשת באופן אישי ונקלט לצורך איסוף מידע סטטיסטי ומצטבר אודות נוהגי השימוש של משתמשות שונות באתר, כגון עמודים שנצפו, הצעות ושירותים שעניינו את המשתמשות, כתובות IP ועוד.
מידע מצדדים שלישיים: החברה קולטת מידע שוטף על משתמשות האתר ממקורות נוספים המתקבלים ממקורות מידע של צדדים שלישיים כגון שרתי חיפוש, רשתות חברתיות, אתרי בתי עסק ואתרים ומודעות מטעם צדדים שלישיים המפנים לאתר.
62. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה “(Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד’
63. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
64. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריו בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.
65. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
66. החברה עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.

67. קניין רוחני וזכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיע בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו”ב (להלן: “המידע”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או לבתי עסק ו/או לצדדים שלישים אחרים.
מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ובזכויות הקניין ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש
כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי העניין) צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו”ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר למידע ו/או לאתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת כתובת האתר (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם “תמרה” , “תמרה ישראל” TAMARA המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או לה הזכויות לשימוש בקשר לכך.

68. משלוחים ועסקאות חו”ל
עסקת חו”ל הינה כהגדרה כל עסקה ואו רכישה המתבצעת דרך האתר שהיא לא בכתובתco.il עסקה שמקורה במדינה שאיננה מדינת ישראל.

תקנון זה, על כלל סעיפיו ו/או כל נוהל ואו הגדרה כפי שהציגה החברה ו/או תציג במהלך פעילותה באתר המקוון, תקף גם לרכישות ולעסקאות המתבצעות מחו”ל ולכל מדינות היעד אליהן תמרה פונה ומשווקת את מוצריה.

לרכישות חו”ל ישנם זמני אספקה, נוהלי החלפות והחזרות שונים ויש להתייחס להגדרתם כפי שמופיע ומוגדר בתקנון המשלוחים/החלפות והחזרות באתר.

לחברה הזכות המוחלטת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע את מחירי הסחורה/הדגמים המוצגים באתר החברה ובהתאם לכך החברה מודיעה ומעדכנת שייתכנו שינויים במחירי הסחורה/הדגמים המוצגים באתר, בין מדינה למדינה שבהן החברה מנהלת פעילות, וזאת מסיבת עלויות תפעול, לוגיסטיקה, פרסום ועוד…הוצאות אשר חלות על החברה במסגרת פעילותיה במדינות השונות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מבצעים נקודתיים, הנחות וניהול מערכי קידום מכירות אשר תקפים במדינות מסוימות ובאחרות לא וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

לא תהינה טענות כלפי החברה עקב כשל באספקה שנגרם בעקבות ועל ידי חברת השילוח החיצוני ו/או עיכובים אשר מקורם בנמל היעד (המדינה המזמינה), עיכובי מכס ובירוקרטיה של מדינת היעד.

69. מועדון VIP וצבירת נקודות
לקוחה המצטרפת לרישום באתר למועדון VIP, תצבור נקודות בכל הזמנה, בערך 10% מעלות הפריטים שבהזמנה. 1 נקודה=1 ש”ח.
ניתן לממש נקודות בהזמנה מעל 199 ש”ח (לא כולל דמי משלוח). 
נקודות שנצברו- ניתנות למימוש עד 6 חודשים מרגע צבירתן. לאחר מכן הנקודות יתאפסו באופן אוטומטי. 
החברה רשאית בכל עת לבטל נקודות שהוענקו ללקוחה כמתנה במסגרת מבצע מסוים (ולא כצבירה במסגרת רכישה).
החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש בנקודות באתר. 

70. שירות לקוחות
לפרטים נוספים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בוואטסאפ בלבד050-8522055